Transakcje carry trade

1025

Transakcje carry trade (żargon)

Pożyczanie lub sprzedaż walut o  niskim oprocentowaniu i  inwestowanie w  waluty z wyższymi stopami procentowymi, by zarobić na różnicy. Szczególnie aktywnym rynkiem od zawsze jest rynek jena japońskiego i dolara amerykańskiego. Carry trade to zagadka. Teoretycznie na efektywnym rynku nie powinno być miejsca dla takiego arbitrażu. Działanie „parytetu stóp procentowych z pokryciem” oznacza, że wszelkie różnice stóp procentowych są uwzględniane w różnicy między rynkami transakcji natychmiastowych (tzw. transakcji spot) i transakcji terminowych: na rynku transakcji terminowych waluty o wyższej stopie procentowej są wyceniane z  dyskontem, natomiast te o  niskiej stopie procentowej – z premią. Ponadto „parytet stóp procentowych bez pokrycia” sugeruje, że waluty o  wyższej stopie powinny rekompensować posiadaczom ryzyko spadku kursu. W rzeczywistości często działo się odwrotnie: badania wykazują, że wzrost wartości walut o wysokich stopach procentowych przynosił zwroty w transakcjach carry trade (porównaj z „The Economist”, 24 lutego 2007, s. 80). Tak więc stabilne zyski ze spredu stóp procentowych mogą zostać nagle i całkowicie zlikwidowane w wyniku obniżenia wartości waluty (na zasadzie „przyjdzie walec i wyrówna”). W sumie handel tego typu jest wysoce spekulacyjny i zwykle zanika przy turbulencjach na rynku. Patrz również metoda round-tripping.