Transakcje PIPE

1015

Transakcje PIPE

Zakup pokaźnego pakietu akcji zwykłych skarbu państwa, zazwyczaj z  dyskontem w stosunku do obecnej wartości rynkowej akcji, przez firmę typu private equity, fundusz powierniczy lub innego inwestora instytucjonalnego w celu zebrania kapitału dla emitenta. Oprócz szybkiego dostępu do kapitału transakcje PIPE mogą być pod pewnymi względami korzystniejsze od wprowadzenia na giełdę. Stabilny, cierpliwy akcjonariusz może ustabilizować strukturę własności. Firmy typu private equity zwykle bardziej asertywnie naciskają na wyniki, nawet bez pełnej kontroli w radach nadzorczych spółek publicznych. Również zachęty dla kierownictwa w stylu firm private equity mogą zapewnić lepsze działanie spóki publicznej w interesie jej akcjonariuszy.