Kult udziałowca

986

Kult udziałowca (żargon)

Założenie, że nieopanowany pościg za prawami akcjonariuszy oraz wartością dla akcjonariuszy zaszedł za daleko, by przynieść komukolwiek korzyść. Nadmierne skupianie się na cenach akcji może doprowadzić do zwiększenia ich zmienności, utraty cierpliwości do długofalowego planowania, nierealistycznych oczekiwań co do wyników oraz, co najgorsze, pokusy wśród kierownictwa, by zarządzać zyskami ze szkodą dla jakości zysku. Patrz również fundusze/akcjonariusze-aktywiści.