Wywiad z prezesem Platinum Properties Group

464

W ostatnich miesiącach, jedna z największych spółek spośród tych notowanych na rynku NewConnect, informowała o przeniesieniu swoich notowań na rynek regulowany. W tym czasie przeprowadzone zostały wszelkie istotne zmiany formalne, a także sporządzony został prospekt emisyjny. W rozmowie z naszym portalem Wiceprezes Zarządu Platinum Properties Group S.A. – Gustaw Groth – opowiedział o sukcesie firmy, a także planach związanych z najbliższą przyszłością. Zapraszamy do lektury!

Platinum Properties Group S.A. działa na rynku nieruchomości, który w ostatnich dwóch latach, w związku z kryzysem na świecie, przechodził ciężkie chwile. Jak Spółka poradziła sobie w tym okresie?

PPG S.A. bardzo różni się od deweloperów notowanych na GPW. Nieruchomości jako branża z pewnością ostatnich dwóch lat nie zaliczą do udanych, jednak coraz więcej firm, w tym PPG poszukuje swoich nisz rynkowych, gdzie może z powodzeniem działać i odnosić sukcesy. PPG rozpoczynała swoją działalność w oparciu o inwestycje w wyselekcjonowane luksusowe apartamenty. Ten segment charakteryzuje się dużą odpornością na dekoniunkturę, zaś dobre projekty w atrakcyjnych lokalizacjach zyskują na wartości nawet w czasie kryzysu.

Przykładem wykorzystania unikalnego know-how w zakresie nieruchomości luksusowych jest realizowana przez PPG S.A. budowa w Warszawie Rezydencji Naruszewicza, gdzie nabywców znalazło już 50 proc. lokali, zaś średnia cena sprzedaży przekracza średnią rynkową nieruchomości apartamentowych.

Kryzys na świecie spowodował, że koszt pieniądza znacznie wzrósł, zaś dla niektórych podmiotów zdobycie finansowania jest dużym problemem. Dzięki zaufaniu inwestorów i konsekwentnemu budowaniu equity story, PPG S.A. poradziła sobie doskonale z tym wyzwaniem, plasując w ub. r. emisję obligacji na rynku Catalyst.

Jakie obecnie projekty prowadzi Spółka? Które z nich mają największe szanse na szybkie ukończenie lub stanowią wyjątkowy punkt oferty Emitenta?

Kluczową inwestycją dla PPG jest realizowana w podmoskiewskiej gminie Łobnia, budowa osiedla „Svetly Daly” gdzie zamieszka kilkanaście tysięcy osób, przy obwodnicy Moskwy w odległości ok. 6 km od lotniska Sheremetyevo,. Spółka planuje zgodnie ze wstępnym harmonogramem w przeciągu 7 lat (6 etapów), wybudowanie osiedla mieszkaniowego o łącznej powierzchni około 420 tys. m2 PUM.  W tym PPG S.A. prowadzi również zaawansowane prace budowlane we wspomnianej już warszawskiej inwestycji rezydencjalnej – Rezydencji Naruszewicza. Na trudnym i wymagającym warszawskim rynku PPG S.A osiągnęła duży sukces sprzedażowy, o którym zdecydowała zarówno atrakcyjna lokalizacja, jak i przemyślany projekt. Inwestycja, która powstaje na warszawskim Mokotowie przy ul. Naruszewicza, to budynek rezydencjalny nawiązujący do klasycznej kamienicy francuskiej z przełomu XIX i XX wieku. Całość inwestycji liczy 6 tys. m2, zaś prace budowlane Spółka chce zakończyć jeszcze w tym roku.

Przygotowujemy się również do rozpoczęcia budowy w Poznaniu, która zlokalizowana jest na terenie o powierzchni 0,5 ha, przy ulicy Obornickiej, gdzie powstanie biurowiec klasy „A”, o powierzchni około 10 tys. m2. Inwestycja posiada bardzo dobrą lokalizację – gdyż teren ten przylega do Drogi Krajowej nr 11, która stanowi jedną z najważniejszych arterii wylotowych z Poznania. Spółka otrzymała już prawomocne warunki zabudowy dla tej inwestycji. Spodziewamy się, że rozpoczęcie prac budowlanych będzie mogło nastąpić na początku 2013 roku.

Co w opinii Zarządu można uznać za najsilniejsze atuty Spółki w porównaniu z jej konkurentami?

Spółkę wyróżnia podejście do realizowanych projektów polegające na kompleksowej realizacji inwestycji od początkowej fazy koncepcji i procedur administracyjnych, przez budowę, aranżację i wykończenie, aż do komercjalizacji. W prowadzonych projektach PPG S.A. minimalizuje koszty i redukuje czas niezbędny do rozliczenia inwestycji, działając poprzez wyspecjalizowane spółki zależne oraz outsourcing usług specjalistycznych.

PPG S.A. może się pochwalić również wieloletnim doświadczeniem w realizacji inwestycji i komercjalizacji w obszarze nieruchomości, zaś dzięki atrakcyjnemu wskaźnikowi LTV na poziomie 10 proc., PPG S.A. może w sposób bezpieczny zapewnić finansowanie zewnętrzne realizowanych przedsięwzięć.

Dużym atutem Spółki jest jej ekspozycja na rynek rosyjski, a dokładniej moskiewski. Takich kompetencji nie ma żaden z notowanych na GPW deweloperów. Moskiewski rynek mieszkaniowy, charakteryzuje się bardzo dużą luką podażową – co oznacza nieosiągalną na polskim rynku rentowność poszczególnych projektów, oraz bardzo dużą dynamikę cen. Można szacować, że niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe ma około 111 tysięcy rodzin w Moskwie. Pomimo wprowadzenia do sprzedaży trzech nowych dużych projektów mieszkaniowych, w marcu br.  po raz kolejny doszło do  znacznego wzrostu cen – za metr nowego mieszkania trzeba zapłacić 5,92 tys. USD, co oznacza wzrost w porównaniu z cenami lutego o 4,7 proc. Jest to utrzymanie się tendencji z jaką mieliśmy do czynienia w lutym, kiedy to wzrost wyniósł 4,9 proc.

Poszukiwanie atrakcyjnych segmentów – właśnie owych luk podażowych, to jedna z najsilniejszych stron Spółki. Obok rynku moskiewskiego, PPG realizuje inwestycje w segmencie luksusowym, który charakteryzuje się stabilnymi cenami i stałym popytem – zaś w ostatnim czasie podaż w tym segmencie nie zaspokaja potrzeb nabywców.

Czy fakt bycia spółką notowaną na rynku NewConnect przyniósł Spółce do tej pory jakieś korzyści? Jak wpłynęło to na działalność Spółki? Czy Zarząd ocenia decyzję o debiucie na giełdzie jako słuszną?

Debiut PPG S.A. na NewConnect był bardzo ważnym etapem w rozwoju Spółki, w drodze na GPW. Przez blisko 3 lata obecności na rynku kapitałowym,  Platinum Properties Group S.A. dojrzała jako organizacja do wyzwań, jakie stoją przed spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, zaś nasze kadry zdobyły niezbędne doświadczenie konieczne do funkcjonowania na rynku kapitałowym. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii jesteśmy dziś w przededniu debiutu na GPW, co będzie oznaczało wywiązanie się z deklaracji jakie złożyliśmy debiutując na rynku NC.

Jednocześnie dzięki obecności na rynku NewConnect, PPG S.A. stała się podmiotem rozpoznawalnym na polskim rynku i zyskała zaufanie i uznanie inwestorów, czego dowodem może być choćby zakończona sukcesem jedna z większych ofert na rynku nieregulowanym o wartości 250 mln zł.

Obecnie Platinum Properties Group S.A. jest jedną z najdroższych spółek na rynku NewConnect, ale Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało o ubieganiu się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynek regulowany już w czerwcu zeszłego roku. Czy Spółka poczyniła jakieś kroki w tym kierunku?

Platinum Properties Group S.A konsekwentnie realizuje plan dotyczący przeniesienia notowań akcji z rynku alternatywnego na GPW. Prace nad przeniesieniem notowań na GPW PPG S.A. rozpoczęła już w II kwartale 2011 roku i co należy podkreślić najbardziej skomplikowana i czasochłonna część prospektu emisyjnego, czyli dokument rejestrowy Spółki, został pod koniec marca br. zatwierdzony przez KNF.

W połowie kwietnia został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego dokument ofertowy oraz podsumowujący (wraz z zatwierdzonym dokumentem rejestrowym stanowią prospekt emisyjny). Po ich zatwierdzeniu możliwe będzie przeprowadzenie oferty publicznej, która wstępnie planowana jest na przełom maja i czerwca br. oraz debiut na GPW w Warszawie.

W nadchodzących miesiącach przeprowadzona zostanie emisja publiczna akcji serii E, z której Spółka chce pozyskać dodatkowe środki. Jak duża będzie ta emisja i na jakie cele zostanie przeznaczony pozyskany kapitał?

W lutym br. NWZA PPG S.A. przyjęło uchwałę dotyczącą emisji od 20 do 140 mln nowych akcji serii E. Spodziewamy się, że wielkość emisji będzie miała wartość ok. 45 mln zł. Znaczna część pozyskanych środków będzie przeznaczona na nasz projekt moskiewski. Dzięki wykorzystaniu środków z emisji będziemy mogli wypracować na tym projekcie bardzo wysoką rentowność, która jest nieosiągalna dla deweloperów działających tylko na rynku polskim. Dokładne cele emisyjne będziemy mogli przedstawić po zatwierdzeniu dokumentu ofertowego przez KNF.

Dzięki emisji mamy też nadzieję zwiększyć poziom free float na akcjach Spółki do poziomu jaki wymaga GPW od spółek notowanych na rynku regulowanym.

Jakich korzyści spodziewa się Zarząd oraz akcjonariusze z przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany?

Najważniejsza dla PPG S.A. jest konsekwentna realizacja strategii i dotrzymanie obietnic, jakie zostały złożone wszystkim inwestorom w dniu debiutu na rynku NewConnect – kiedy został zapowiedziany proces wejścia na GPW.

Przeniesienie notowań z NC na GPW to dla Spółki potwierdzenie jej wartości i poddanie się osądowi znacznie większej liczby inwestorów. Odbieramy sygnały od inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych inwestycjami w naszą Spółkę – a należy pamiętać, że na rynku alternatywnym pewne grupy inwestorów nie mogą się angażować ze względów proceduralnych lub z uwagi na wewnętrzne regulaminy. Wejście na GPW, to dla tych grup inwestorów istotny sygnał i argument, by rozważyć inwestycję w tak perspektywiczną Spółkę jak Platinum Properties Group S.A.

Jakie są plany Emitenta na najbliższe kwartały? Czy przyszłość rynku nieruchomości rysuje się w już nieco korzystniejszy sposób?

Najbliższe kwartały w Spółce będą upływały na przygotowaniu i uruchomieniu inwestycji rosyjskiej oraz finalizacji sprzedaży w Rezydencji Naruszewicza. Sprzedaż połowy apartamentów w Rezydencji Naruszewicza oznacza pokrycie wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę w ramach finansowania budowy apartamentowca, co istotnie wpływa na efektywność Spółki.

Sukces sprzedażowy w naszej warszawskiej inwestycji pozwala nam na duży optymizm. Przemyślana lokalizacja w połączeniu z odpowiedniej jakości  projektem pozwala na sukces i uniezależnienie się od panującej koniunktury. Duże nadzieje wiążemy również z wejściem na poznański rynek biurowy, który charakteryzuje się z jednej strony dość dobrymi wycenami i stawkami czynszowymi, zaś z drugiej, miasto to ma jedną z najniższych wolnych powierzchni biurowych spośród wszystkich lokalnych rynków w Polsce.

Z kolei rozpoczęcie prac budowlanych i sprzedaż w naszej moskiewskiej inwestycji będzie oznaczało dla Spółki wkroczenie w kolejny etap rozwoju. Według naszych analiz luka podażowa na tym rynku utrzyma się jeszcze przez bardzo długi czas. Rosyjski rynek mieszkaniowy znajduje się obecnie na etapie, z jakim w Polsce mieliśmy do czynienia kilka lat temu – gdy popyt przeważał nad podażą – przez co można się tam spodziewać dalszego wzrostu cen i dodatniej dynamiki sprzedaży nowych lokali.

Czy akcjonariusze mogą liczyć na dalszy wzrost wartości Spółki, a dzięki temu wypłatę choć części zysku?

Zarząd PPG S.A. realizuje strategię długofalowej budowy wartości, która zakłada realizację wysoko rentownych  projektów inwestycyjnych w segmencie mieszkaniowym oraz komercyjnym na rozwijających się rynkach i w oparciu o zapewnienie optymalnego finansowania inwestycji. Dzięki realizacji strategii wartość Spółki powinna rosnąć wraz z osiąganymi wynikami finansowymi.

Skonsolidowane przychody PPG S.A. na koniec IV kwartału 2011 r. wyniosły 64,2 mln zł, zaś zysk netto 37,3 mln zł. Oznacza to znaczące przekroczenie wcześniejszych prognoz finansowych, które  zakładały osiągnięcie na poziomie skonsolidowanym 51 mln zł przychodów oraz zysku netto w wysokości 34 mln zł. Prognozy na 2012 rok przewidują osiągnięcie 52 mln zł przychodów i 18 mln zł zysku netto, zaś w przyszłym roku przychody powinny wzrosnąć do 504 mln zł.

Wypłata dywidendy na obecnym etapie rozwoju nie była jeszcze rozważana, ale należy pamiętać, że jest to decyzja akcjonariuszy i znajduje się ona w kompetencjach WZA Spółki.

Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu