Outsourcing

1297

Wykorzystanie podmiotów zewnętrznych do działań w ramach przedsiębiorstwa. Taka definicja mogłaby równie dobrze opisywać relacje biznesowe z jakimkolwiek dostawcą usług, jednak w przypadku outsourcingu dochodzą jeszcze takie aspekty jak wykorzystanie zasobów (zazwyczaj komputerów), metod operacyjnych i personelu firmy zewnętrznej. Dostawca usług podlega ustaleniom umowy. Klasyczne przykłady outsourcingu to przetwarzanie danych czy telefoniczne centrum obsługi klienta (call center). A zaczęło się od dostarczania usług administracyjnych (tzw. robota papierkowa). Jednak wraz z rozwojem technologii outsourcing zaczął obejmować różne istotne obszary działalności firmy, ale zawsze z pominięciem działalności głównej. Jest to dzisiaj trend silnie obecny na rynku i jako taki podlega wpływowi wielu czynników, np. rozwoju IT (możliwość wykonywania zadań poza siedzibą firmy), globalizacji (możliwość zatrudnienia tanich, choć wykwalifikowanych pracowników) oraz celom strategicznym przedsiębiorstw (konieczność skupienia się na działalności podstawowej). Innym ważnym atutem outsourcingu jest specjalizacja: dostawcy usług dzięki korzyściom skali i krzywej uczenia się wykonują swoje specjalistyczne zadanie dużo lepiej niż pracownicy przedsiębiorstwa próbujący zrobić to samo bez odpowiedniego przygotowania i doświadczenia.

Outsourcing