Czym jest Insider trading ?

1712

Definicja: Wykorzystywanie informacji poufnych (Insider trading) w obrocie finansowym jest to niezgodne z prawem wykorzystywanie informacji poufnych w celu osiągnięcia zysku w obrocie finansowym. Nadzór finansowy zakazuje dokonywania transakcji w posiadaniu istotnych informacji niepublicznych

Insider trading to kupno lub sprzedaż akcji spółki notowanej na giełdzie przez osobę, która posiada niepubliczne, istotne informacje o tych akcjach. Wykorzystywanie informacji poufnych w handlu papierami wartościowymi może być nielegalne lub legalne, w zależności od tego, kiedy osoba ta dokonuje transakcji. Jest on nielegalny, gdy istotne informacje są nadal niepubliczne.

Zrozumienie wykorzystywania informacji poufnych w tradingu na giełdzie

Możemy zdefiniować Insider trading jako „kupno lub sprzedaż papieru wartościowego, z naruszeniem obowiązku powierniczego lub innego stosunku zaufania, na podstawie istotnych, niepublicznych informacji o tym papierze wartościowym”.

Istotne informacje to wszelkie informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzję inwestora o kupnie lub sprzedaży papieru wartościowego. Informacje niepubliczne to informacje, które nie są prawnie dostępne publicznie.

Kwestia legalności wynika z dążenia Komisji Nadzoru Finansowego do zachowania uczciwego rynku. Osoba fizyczna, która ma dostęp do informacji poufnych, miałaby niesprawiedliwą przewagę nad innymi inwestorami, którzy nie mają takiego samego dostępu, i mogłaby potencjalnie osiągnąć większe zyski niż inni inwestorzy.

Nielegalne wykorzystywanie informacji poufnych obejmuje przekazywanie innym informacji poufnych w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji niepublicznych. Legalne wykorzystywanie informacji poufnych ma miejsce, gdy dyrektorzy firmy kupują lub sprzedają akcje, ale legalnie ujawniają swoje transakcje. Komisja Papierów Wartościowych posiada zasady chroniące inwestycje przed skutkami wykorzystywania informacji poufnych.

Do zapamiętania:

  • Insider trading to kupno lub sprzedaż akcji spółki notowanej na giełdzie przez osobę posiadającą niepubliczne, istotne informacje o tych akcjach.
  • Istotne informacje to wszelkie informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzję inwestora o kupnie lub sprzedaży papieru wartościowego. Informacje niepubliczne to informacje, które nie są prawnie dostępne publicznie.
  • Transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych mogą być legalne, o ile są zgodne z zasadami określonymi przez nadzór finansowy.

W polskich warunkach Insider trading jest najczęściej spotykany:

Transakcje zawierane przez wyżej wymienione osoby z wykorzystaniem informacji niejawnych są prawnie karalne ze względu na fakt, że posiadając ważne informacje przed ich publikacją można łatwo przewidzieć, jaka będzie reakcja rynku po ich opublikowaniu i wykorzystać je w celu osiągnięcia zysku na rynku finansowym.