NVI – Negative Volume Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1313

NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI)

NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI) Indeks negatywnego wolumenu – NVI – autorstwa Normana Fosback został po raz pierwszy opisany w 1976 w książce tegoż autora pod tytułem „Stock Market Logic”. Wskaźnik ten obejmuje notowania, w których wolumen jest mniejszy w stosunku do poprzedniej sesji.

Według autora, wskaźnik ten jest użyteczny dla doświadczonych inwestorów, którzy zajmują pozycję 'po cichu’, gdy wolumen jest niski i tworzenie się formacji cenowych niepewne. Uprzedzają dzięki temu innych, mniej doświadczonych inwestorów, którzy zajmują pozycję na rynku po ukształtowaniu sie widocznego trendu. Mimo, iż wskaźnik ten jest przeciwieństwem wskaźnika PVI, jego wzrost oznacza podtrzymanie trendu zwyżkującego rynku i analogicznie, jego spadek może oznaczać spadek notowań.

Graficzną prezentacją wskaźnika jest wykres NVI (niebieska linia) wraz z jego jednoroczną średnią wykładniczą (zielona linia) oraz krótszą średnią wykładniczą (pomarańczowa linia). Sygnał zakupu (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w górę przez krótszą średnią wykładniczą, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w dół przez krótszą średnią wykładniczą.

Wskaźnik NVI najczęściej stosuje się wraz we współpracy ze wskaźnikiem PVI.