Globalne akcje imienne

992

Akcje dużych korporacji wielonarodowych notowanych jednocześnie na różnych giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Akcje takie mogą być przedmiotem obrotu elektronicznego na wielu rynkach i w wielu walutach. Pierwszymi akcjami tego typu w obrocie były akcje spółki DaimlerChrysler w 1998 roku. Choć obrót globalny wydaje się być naturalną konsekwencją globalizacji, istnieje również przeciwstawna tendencja, by obrót akcjami skupiać na najbardziej płynnych rynkach dla danych akcji. Tak więc, w przypadku spółki DaimlerChrysler większość obrotów miała miejsce we Frankfurcie. Patrz również Amerykański Kwit Depozytowy oraz wyrejestrowanie.