Ocena realizacji budżetu

1186

Retrospektywna ocena wyników projektu inwestycyjnego: czy sprawdziły się prognozy oraz wyjaśnienia ewentualnych istotnych różnic między przewidywaniami a rezultatami. Czy przekroczono koszty w dużym stopniu? Czy przepływy środków pieniężnych spełniły oczekiwania? Nakłady kapitałowe to koszty poniesione nieodwołalnie, co oznacza, że „czasu nie cofniesz”, ale ocena realizacji budżetu może dostarczyć cennych informacji na przyszłość, skupiając się przykładowo na technikach prognozowania (eliminacja tendencyjnych założeń, przerostu formy, małych potknięć i naiwnego podejścia) lub na uważniejszym określeniu ryzyka (np. uwzględnienie analizy wrażliwości). Poza tym jeśli kadra zarządzająca wie, że ich przewidywania będą porównane z faktycznymi wynikami, stara się być bardziej sumienna jako prognostycy. Zapał wiążący się z oceną realizacji budżetu powinien być trzymany w ryzach. Rzadko który projekt realizowany jest w stu procentach zgodnie z planem. Pojawiają się czynniki zewnętrzne, któ- rych nie sposób było przewidzieć, i pomyłki nie do uniknięcia przy podejmowaniu ryzyka. Niemniej jednak dokładna, ale zrównoważona ocena realizacji budżetu może w dużym stopniu zdyscyplinować proces budżetowania inwestycji poprzez zestawienie decyzji podejmowanych „jednym pociągnięciem pióra” z rzeczywistością ich efektów.