Ruch na rzecz „Decyduj o płacy”

1041

Ruch obrony praw akcjonariuszy, który opowiada się za bezpośrednim zatwierdzaniem przez akcjonariuszy wynagrodzeń kadry kierowniczej. Tradycyjnie ta rola nadzorcza była delegowana na radę dyrektorów (lub w UE na radę nadzorczą), często poprzez wydzielony komitet, ponieważ jest to zbyt szczegółowa i osobista sprawa, żeby dyskutować nad nią na forum publicznym. Jednak zwłaszcza po kryzysie kredytowym lat 2007–2009 i towarzyszącym mu ostrym sprzeciwie wobec szeroko znanych przykładów wygórowanych płac dla grubych ryb ruch ten zyskał popularność.