Wskaźniki analizy technicznej

54047

Wskaźniki analizy technicznej mają za zadanie pomóc w identyfikacji pewnych warunków rynkowych i generowaniu odpowiednich sygnałów kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych dostępnych na giełdzie, w tym potwierdzeniu zwrotu z trendu rynkowego. W większości przypadków, jakość sygnałów zależy od wybranych parametrów. Poznanie zasad działania ora ich zrozumienie jest podstawą do  oceny informacji, które każdy ze wskaźników przekazuje.

Wskaźniki analizy technicznej dzieli się na:

Wskaźniki analizy technicznej to narzędzia skonstruowane do tego aby przeprowadzać badania przyszłego zachowania się cen umożliwiając, poprzez odpowiednią konstrukcję, uzyskanie przez inwestora cennych informacji, których nie jest w stanie sprawdzić poprzez wizualną ocenę wykresu kursu.

Wskaźniki analizy technicznej działają na takich rynkach jak: