Szarańcza kapitałowa

983

Szarańcza kapitałowa (slang)

Słynny, obraźliwy, ale żywy opis brytyjskich i amerykańskich funduszy zabezpieczających w Niemczech, przedstawiony w 2005 roku przez Franza Münteferinga, socjaldemokratę, który został wicekanclerzem Niemiec. W swojej wypowiedzi Müntefering opisywał aktywizm zagranicznych funduszy wywierających presję na miejscowe zarządy niemieckich przedsiębiorstw w  celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy poprzez generowanie lepszych wyników. Komentarz ten był nie tylko ksenofobiczny, lecz także błędny, biorąc pod uwagę istnienie konfliktu w stosunkach agencyjnych oraz potrzebę wywierania zdrowej dawki presji na przedsiębiorstwa.

Szarańcza kapitałowa