Emisja niepubliczna

1130

Gwarancja emisji nowych papierów wartościowych poprzez sprzedaż bezpośrednio niewielkim grupom inwestorów (w Polsce – do 300) bez wprowadzania walorów na publiczne rynki kapitałowe. Pozwala to przede wszystkim na wyeliminowanie konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Tacy inwestorzy, którymi często są inwestorzy instytucjonalni, spodziewają się osiągnąć lepsze efekty dzięki przeprowadzeniu we własnym zakresie kompleksowej analizy finansowo-ekonomicznej.

Emisja niepubliczna