Wartość nominalna akcji

7

Wartość nominalna akcji jest ceną określającą wartość papieru wartościowego lub udziału w spółce. Wartość nominalna udziałów lub akcji określa wartość aktywów pieniężnych lub niepieniężnych (aport) wniesionych do spółki przez jej założycieli. Jest ona taka sama dla wszystkich udziałów w spółce i ustalana w przeliczeniu na jedną akcję. Cena nominalna udziałów lub akcji w złotych polskich, z wyjątkiem spółek zagranicznych, w których cena może być wyrażona w walucie krajowej (np. BMW, którego cena nominalna udziałów lub akcji jest wyrażona w euro). Jest ona określona w umowie spółki w momencie jej powstania i jest akceptowana przez wspólników lub partnerów. Główna różnica między wartością nominalną a emisyjną akcji polega na tym, że cena nominalna akcji zasila kapitał zakładowy spółki, a cena emisyjna akcji wpływa na wielkość jej kapitału rezerwowego. Wartość nominalna akcji może być obniżona lub podwyższona w trakcie dalszego rozwoju spółki.

Zwiększenie wartości nominalnej akcji

W celu zwiększenia wartości nominalnej akcji lub udziału w kapitale zakładowym spółki stosuje się metodę “resplitu akcji“. Jest to operacja odwrotna podziału do splitu i polega na złączeniu udziałów w spółce o niezmienionym kapitale zakładowym. Podobnie jak w przypadku operacji Split, proporcja udziałów/akcji akcjonariuszy i całkowita wartość udziałów/akcji nie ulega zmianie. Podwyższenia wartości nominalnej akcji dokonują zazwyczaj spółki groszowe, których cena nominalna jest niższa niż 1 zł. Procedura ta ma na celu uniknięcie znalezienia się na lub z niesławnej liście alarmów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kosztem chwilowego obniżenia teoretycznej płynności ceny.

Poprzedni artykułAlujain Corporation
Następny artykułArab National Bank