Wahania salda rachunku

794

Wahania salda rachunku

Transakcje na rachunku oszczędnościowym lub linii kredytowej, które powodują zmiany salda. Na przykład przy kredycie w rachunku wpłaty automatycznie zmniejszają jego wykorzystanie, a wypłaty je zwiększają. Taki schemat (im większe wahania, tym lepiej) jest uważany za zdrowy, gdyż odpowiada zachowaniu zgodnemu z założeniem kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, generującego i konsumującego duże kwoty. W szczególności okresowe zmniejszenie ekspozycji przez wpłaty odzwierciedla wysoką sprzedaż lub ściąganie należności, które są ważnym źródłem spłaty w kredytach obrotowych. Natomiast brak aktywności na rachunku jest znakiem ostrzegawczym, wskazującym na ryzykowne zadłużenie stałe. Wahania salda rachunku są często kluczowym punktem monitoringu kredytowego.

Wahania salda rachunku