Odpowiedzialne pożyczanie

724

Zaciąganie szybkich pożyczek może prowadzić do poważnych problemów finansowych, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie wydatki świadomie planować i dokładnie sprawdzać oferowane nam usługi. Istnieje tak zwane odpowiedzialne pożyczanie. Co powinno nas interesować jako klientów w momencie podjęcia decyzji o zaciągnięciu pożyczki, a co firmy powinny pamiętać o szybkich zobowiązaniach, które zależą od wiarygodności i zaufania konsumenta?

Pożyczki pozabankowe

Nie wszyscy gracze w sektorze szybkich pożyczek działają zgodnie z przepisami polskiego prawa, które określają między innymi kwestie udzielania pożyczek gotówkowych, ochrony praw konsumentów lub maksymalnych stóp procentowych. Stosując zasady odpowiedzialnego kredytowania, firmy udzielające zobowiązań finansowych powinny pamiętać, że powinny nie tylko zaspokajać potrzeby potencjalnych klientów, ale przede wszystkim brać pod uwagę ich faktyczne możliwości finansowe. Z kolei dla nas przestrzeganie dobrych praktyk pożyczkowych pozwoli nam świadomie podejmować wszystkie decyzje i uchroni nas przed ewentualną spiralą zadłużenia, tj. Momentem, w którym przy braku środków na spłatę jednego zobowiązania sięgniemy po inny , którego rozliczenie wymaga pożyczenia większej ilości pieniędzy.

Odpowiedzialne pożyczanie

Aby działania pożyczkodawcy były etyczne i zgodne z prawem, powinien pamiętać, że klient powinien otrzymać pełną, kompleksową i zrozumiałą informację dotyczącą warunków zobowiązania, w tym kwoty pożyczki, którą może otrzymać, czasu trwania umowy i powiązane koszty. . Potencjalny pożyczkobiorca powinien mieć możliwość skontaktowania się z pożyczkodawcą w celu rozwiania wszelkich wątpliwości w dowolnym momencie przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania.

Nie można go również wprowadzić w błąd przez reklamę. Komunikat ma być jednoznaczny i zawierać wszystkie elementy regulowane przez prawo, w tym informacje o całkowitej kwocie pożyczki, rzeczywistej rocznej stopie procentowej (RRSO), ratach i odsetkach. Musi także pamiętać, że ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Ponadto zasady reklamacji powinny być jasno określone.

Opinie klientów

Zwracamy się do pożyczkodawcy, ponieważ zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej, dlatego oczekujemy szybkiej reakcji na naszą aplikację. Jednak test zdolności kredytowej, tj. Nasze opcje spłaty zadłużenia, nie może być powierzchowny. Firma musi dokładnie zweryfikować dane uzyskane od nas, najlepiej w zewnętrznych bazach danych, np. biura informacji gospodarczej. Nie należy nakładać obowiązków na osoby, których sytuacja finansowa uniemożliwi terminowy zwrot pieniędzy. Badanie zdolności kredytowej jest również dla nas wskazówką, jak naprawdę możemy zadłużić się, abyśmy nie mieli problemów.

Kolejną zasadą związaną z odpowiedzialnym udzielaniem pożyczek jest wyjaśnienie, dlaczego otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na wniosek. Gdy wynika to np. Z tego, że znajduje się w jednym z rejestrów dłużników, powinniśmy otrzymać informacje o bazie danych, abyśmy w razie potrzeby mogli zweryfikować ich dokładność.

Ważne jest również indywidualne podejście do każdego konsumenta. Jeśli mamy problemy ze spłatą pożyczki, warto wspólnie szukać najlepszego rozwiązania. Może to być na przykład przedłużenie okresu zwrotu. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie nas o kosztach i ryzyku związanym z niewywiązaniem się z naszych zobowiązań. Pamiętaj, że nie możesz zabezpieczyć świadczeń, np. z nieruchomościami. Z kolei firma pożyczkowa powinna również pamiętać o prowadzeniu działań windykacyjnych zgodnie z prawem i szanując interesy klienta.

Banki