finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Wolumen

WOLUMEN Przydatność: potwierdzenie siły trendu Teoria Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend główny. Przy trendzie wzrostowym powinien osiągać wysokie wartości podczas zwyżek kursu do nowych maksimów, a przy trendzie...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trójkąt symetryczny

TRÓJKĄT SYMETRYCZNY Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy Wolumen: maleje Częstość występowania: duża Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji Sygnał kupna: wybicie ponad górną krawędź Sygnał...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trójkąt zwyżkujący

TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY Przydatność: podjęcie decyzji kupna Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy Wolumen: maleje Częstość występowania: średnia Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji Sygnał kupna: wybicie ponad górną krawędź Teoria Trójkąt zwyżkujący jest...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trójkąt zniżkujący

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy Wolumen: maleje Częstość występowania: średnia Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi Teoria Trójkąt zniżkujący jest formacją...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trend zwyżkujący

TREND ZWYŻKUJĄCY Przydatność: określenie tendencji kursu, podjęcie decyzji sprzedaży Wolumen: patrz opis Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu Sygnał sprzedaży: przebicie w dół linii trendu Teoria Aby wyznaczyć trend zwyżkujący należy wyodrębnić dwa...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trend zniżkujący

TREND ZNIŻKUJĄCY Przydatność: określenie tendencji kursu Wolumen: patrz opis Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu Teoria Aby wyznaczyć trend zniżkujący należy wyodrębnić dwa maksima cenowe (1,2) przy czym drugie musi zostać...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trend horyzontalny

TREND HORYZONTALNY Przydatność: podjęcie decyzji kupna, sprzedaży Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu Sygnał kupna: przebicie w górę linii trendu Sygnał sprzedaży: przebicie w dół linii trendu Teoria Aby wyznaczyć trend horyzontalny należy...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Trendy

TRENDY Przydatność: określenie tendencji kursu Czas kształtowania: patrz opis Wolumen: patrz opis Ruch cen: zależy od stopnia trendu Teoria Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Spodek odwrócony

SPODEK ODWRÓCONY Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży Czas kształtowania: kilka miesięcy Wolumen: wysoki w środkowej i końcowej części formacji Częstość występowania: mała Ruch cen po wybiciu: duży Sygnał sprzedaży: przebicie dolnego ograniczenia formacji Teoria Odwrócony spodek jest jedną z...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Spodek

SPODEK Przydatność: podjęcie decyzji kupna Czas kształtowania: kilka miesięcy Wolumen: odpowiada kształtowi kursu Częstość występowania: średnia Ruch cen po wybiciu: duży Sygnał kupna: wybicie ponad górne ograniczenie formacji Teoria Spodek jest jedną z najbardziej zyskownych formacji, ponieważ wzrost...