Historia dolara amerykańskiego

DOLAR - USD

659
dolar amerykański

Dolar amerykanski (USD)

Historia dolara amerykańskiego

Przez wieki dolar amerykański zyskał status najpopularniejszej waluty na świecie, stając się podstawą globalnego systemu finansowego. Jego ewolucja ma za sobą długą i ciekawą historię, która sięga już ponad 240 lat.

Poniżej przedstawiamy krótką historię „zielonego”.

1775: Chociaż pierwsze wzmianki o dolarze można znaleźć już w roku 1690, to jego ostateczne uformowanie się miało miejsce dopiero 85 lat później, gdy w roku 1775 Kongres Kontynentalny wprowadził oficjalnie swoją walutę kontynentalną.

1785: Dziesięć lat później dolar został wybrany za jednostkę monetarną Stanów Zjednoczonych. Ale nim został ostatecznie wprowadzony do powszechnego systemu monetarnego, musiało minąć jeszcze siedem kolejnych lat.

1861: W roku 1861 papierowe banknoty – czyli „zielone” – zostały oficjalnie wprowadzone do system monetarnego i miały być wsparciem finansowym dla wojny secesyjnej, która trwała do 1865 roku. W czasie wojny Kongres powołał system bankowy, który umożliwiał Skarbowi Państwa nadzór nad drukiem banknotów Banku Narodowego.

1900: W 1900 roku rząd uchwalił Gold Standard Act, w którym oparto walutę Stanów Zjednoczonych wyłącznie na złocie. Jednak zanim to się stało, rząd działał na systemie bimetalizmu, w którym srebro można było wymieniać na złoto.

1913: Niemal 70 lat po wojnie secesyjnej, w roku 1913 został założony Federalny System Rezerw (Federal Reserve Act) i powstał bank centralny, który działa do dzisiaj. W jego ramach powołano do życia nową walutę, którą nazwano Federal Reserve Note i była wypuszczana w postaci banknotów 10-dolarowych.

1933: W czasie Wielkiego Kryzysu, gdy gospodarkę Stanów Zjednoczonych toczyła deflacja, Kongres zawiesił złoty standard i zabronił posiadania dużych ilości kruszcu. Chociaż miało to być tylko czasowe, kwestia przywrócenia standardu w tamtym czasie miała niski priorytet.

1944: W roku 1944 oficjalnie ogłoszono System Bretton Woods, który nie tylko wprowadzał podstawy relacji zarządzania systemami monetarnymi między Japonią a państwami zachodnimi, ale również ustawił stały kurs walut głównych względem USD. A to dało im pośredni związek ze złotym standardem. Również w roku 1971 rząd Stanów Zjednoczonych wycofał banknoty Rezerwy Federalnej, które przestały spełniać swoją funkcję.

1971: W roku 1971 prezydent Richard Nixon zlikwidował zewnętrzną zmienność dolara na złoto, co przeszło do historii pod nazwą „szoku Nixona” i ostatecznie doprowadziło do powstania płynnego kursu walutowego, z którym mamy do czynienia po dziś dzień.

Przez kolejne ponad czterdzieści lat waluta amerykańska utrzymała dominującą rolę na globalnych rynkach. Projekt samego dolara przeszedł znaczące zmiany, w tym nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, mające na celu zabezpieczenie przed fałszerstwami. Największym przedsięwzięciem związanym z ochroną przed fałszerzami było wprowadzenie przez Rezerwę Federalną w roku 1990 nitki zabezpieczającej oraz mikrodruku. Po raz pierwszy takie rozwiązania zostały zastosowane w serii z roku 1990 na banknotach 100-dolarowych .