Kontrakty CFD

kontrakty CFD=kontrakty na różnice kursowe

1143
CFD

Kontrakty CFD

CFD, czyli kontrakt różnicy kursowej jest coraz częściej spotykanym instrumentem, którym możemy handlować u brokerów. Uczestnicy transakcji zakładają się o cenę danego towaru w przyszłości i w zależności od jego ceny, sprzedający oddaje kupującemu różnicę w cenie lub kupujący oddaje sprzedającemu. Dzięki kontraktom różnic kursowych możemy handlować towarami, których faktycznie nie posiadamy i nigdy nie będziemy posiadali. Przykładowo, możemy kupić kontrakty na złoto, srebro, akcje firm lub nawet kakao.

Kontrakty na różnicę umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen instrumentów bazowych. Dzięki temu inwestor  nie musi czekać na hossę na rynku, ponieważ  może zarabiać w każdych warunkach.  Z drugiej strony warto także zwrócić uwagę na zagrożenia związane z wykorzystaniem tego typu instrumentów. Warto korzystać z usług dobrze znanych na świecie brokerów forex takich których znajdziesz na stronie MonitorFX.pl, którzy podlegają regulacjom urzędów nadzorujących rynki finansowe oraz prowadzą odpowiedzialną akcję edukowania inwestorów  w zakresie inwestycji.

Transakcje i kontrakty CFD

Kontrakty na różnice kursowe („CFD”) są produktami lewarowanymi i posiadają wysoki poziom ryzyka transakcyjnego ich ceny mogą szybko ulec zmianie w momencie np. odwrócenia trendu rynkowego. Należy pamiętać, że klient może samodzielnie ustawić poziom dźwigni finansowej na rachunku inwestycyjnym. Dźwignia finansowa jest mieczem obosiecznym- w praktyce oznacza to, że trader może zarobić duże pieniądze w krótkim czasie ale tym samym zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów w związku z tym klient musi być pewien, że rozumie ryzyko. Obrót instrumentami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Co do zasady, nie należy zatem uczestniczyć w obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli nie rozumie się produktów i związanych z nimi zagrożeń.

Kontrakty CFD – Ten instrument finansowy umożliwia inwestorowi obrót kapitałem w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości określonego instrumentu bazowego, dla par walutowych, indeksów, surowców i kontraktów terminowych. Jeśli transakcje Klienta okażą się prawdziwe, będzie on osiągać zyski z różnicy wartości (pomniejszonej o koszty), ale będzie musiał zapłacić różnicę w wartości (plus koszty), jeżeli jego przypuszczenia okażą się błędne.

Kontrakty CFD dostępne są z mechanizmem dźwigni finansowej, dzięki czemu Klient może zająć pozycję większą niż na podstawie własnych funduszy. Dlatego stosunkowo niewielki ruch Instrument Bazowego na Rynku może mieć bardzo duży wpływ na kapitał Klienta. Jeżeli ruch na rynku jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klienta, ale także mogą narazić na duże dodatkowe straty. Transakcje CFD wiążą się więc z wysokim poziomem ryzyka.

Klient musi dokładnie rozważyć, istniejące wysokie ryzyko strat jak i zysków. Cena kontraktów CFD pochodzi od ceny instrumentu bazowego, do którego się odnosi. Notowania mogą być bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD i aktywów bazowych mogą szybko i w szerokim zakresie się wahać i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków, z których żaden nie może być kontrolowanych przez Klienta lub Spółkę. W pewnych warunkach rynkowych może być niemożliwe wykonanie zadeklarowanych transakcji po cenach nie prowadzących do strat. Na ceny kontraktów i instrumentów bazowych mają wpływ, między innymi, zmiany podaży i popytu, programy rządowe, rolnicze, handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz panujące psychologiczne cechy właściwe dla miejsca rynku.

Korzyści z inwestowania w kontrakty CFD:

 • Bardzo elastyczny instrument, przy pomocy którego można zarabiać na wzostach i spadkach instrumentu bazowego,
 • Przystępne wilkości minimalnych transakcji, dzięki czemu rynek surowców, indeksów, akcji jest dostępny dla każdego,
 • Kontrakty CFD mogą służyć do spekulacji na ruchach cen lub jako samodzielny instrument,
 • Kontrakty CFD doskonale nadają się, aby zdywersyfikować posiadany portfel inwestycyjny,
 • Kontraktami CFD można efektywnie zabezpieczać inne otwarte pozycje inwestycyjne.

Podsumowanie kontraktów CFD:

 • dostępność CFD opierających się na bardzo wielu różnych klasach aktywów,
 • możliwość generowania zysków zarówno na spadkach jak i na wzrostach rynku,
 • w odróżnieniu od kontraktów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, niektóre kontrakty CFD nie mają określonej daty wygasania – otwarta pozycja jest automatycznie odnawiana na zakończenie dnia, z uwzględnieniem opłat z tytułu finansowania pozycji (opłaty dostępne do wglądu w Specyfikacji Instrumentów Finansowych – podawanej w formie Komunikatu Biura Maklerskiego),
 • zastosowanie dźwigni finansowej pozwala na zawieranie transakcji przy niewielkim wkładzie finansowym (już od 1% wartości transakcji),
 • dźwignia finansowa pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w krótkim czasie ( należy zwrócić uwagę, że efekt dźwigni obejmuje również potencjalnie wygenerowane straty),
 • zakup lub sprzedaż kontraktu CFD nie oznacza bezpośredniego nabycia instrumentu bazowego – prawa i obowiązki płynące z posiadania instrumentu bazowego nie są uwzględniane w przypadku nabycia kontraktu,
 • prowizje są płacone zarówno za zakup jak i późniejszą sprzedaż kontraktu CFD (prowizja za otwarcie i zamkniecie pozycji),
 • kontrakty CFD nie są standaryzowane. Każdy broker podaje do wiadomości Klientów warunki dotyczące danego kontraktu.

Zobacz więcej na temat kontraktów CFD