Notowania mWIG40

1058

mWIG40 – indeks giełdowy średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Składa się ze stałej liczby 40 spółek. Spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 są wybierane w oparciu o ten sam ranking, co w przypadku WIG20 i sWIG80, jako 40 kolejnych spółek z 20 zakwalifikowanych do WIG20.

Notowania i kurs indeksu mWIG80

Wykres mWIG80

Indeks mwig40 – podstawowe informacje

Indeks spółek średniej kapitalizacji obejmujący 40 średnich spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wcześniej zwany MIDWIG. Wartość bazowa indeksu na dzień 31 grudnia 1997 r. wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem cenowym, a dochód z dywidend nie jest uwzględniany w jego obliczeniach. W skład indeksu mWIG40 nie wchodzą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane w tym samym czasie na GPW i innych giełdach, których wartość rynkowa w dniu rankingu wynosiła ponad 1 mld euro.