Obraz w skali makro

forex analiza

1174

Podwyżki stop procentowych w Wielkiej Brytanii możliwe już wiosną W swoim przemówieniu na Kongresie Związków Zawodowych, szef Banku Anglii Mark Carney stwierdził, że oczekiwania rynkowe dotyczące pierwszej podwyżki stop procentowych do wiosny przyszłego roku wpisują się w prognozy banku centralnego dotyczące osiągnięcia przez stopę inflacji docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Niemniej jednak, podkreślił również, że zgodnie ze stanowiskiem Banku Anglii, podwyżki takie będą stopniowe i ograniczone, a decyzje o nich będą podejmowane w oparciu o dane ekonomiczne. Jeśli wskaźniki gospodarcze potwierdzą ożywienie gospodarki, stopy procentowe mogą wzrosnąć wcześniej. Carney dodał też, że brytyjska gospodarka wykazuje momentum ożywienia, ale zastój na rynku pracy i wolne tempo wzrostu płac nie uzasadniają na razie podwyżki stóp procentowych.

Dziś szef Banku Anglii Mark Carney i pozostali członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej składają zeznanie przed Specjalną Komisją Budżetową brytyjskiego parlamentu. Być może podczas ich wystąpienia usłyszymy dodatkowe wskazówki odnośnie do tego, na kiedy planowana jest pierwsza podwyżka, po wtorkowym wystąpieniu Carneya na wspomnianym wyżej kongresie. Ponadto, najważniejsi przedstawiciele Banku Anglii mają przedyskutować kwestię coraz większej niepewności wokół referendum w sprawie niepodległości Szkocji, koncentrując się na wynikach ostatnich sondaży. Wśród uczestników spotkania znajdzie się nowa osoba, Nernat Shafik, która powinna dać do zrozumienia, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie podczas posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej oraz jej opinia o stanie brytyjskiej gospodarki. Kolejnym ciekawym punktem spotkania będzie wypowiedź Martina Weale’a – jednego z dwóch członków KPP, którzy głosowali za podwyżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych podczas sierpniowego posiedzenia Banku Anglii w sprawie polityki pieniężnej. Zgodnie z raportem z tego posiedzenia, Martin Weale i Ian McCafferty oponowali przeciwko opinii większości, która głosowała za wstrzymaniem się od podwyżek. Ich zdaniem, nieustanny spadek stopy bezrobocia w połączeniu z zacieśnieniem na rynku pracy jest wystarczającym dowodem na skok płac w najbliższej przyszłości. Niemniej jednak, stopa inflacji poniżej docelowego poziomu 2% i stagnacja w obszarze płac sprawiają, że ryzyka związane ze zbyt wczesną podwyżką stóp procentowych są dużo większe niż ryzyka wynikające ze wstrzymania się od takiej decyzji. Raport z ostatniego posiedzenia Banku w sprawie polityki pieniężnej, który zostanie opublikowany 17 września, na dzień przed szkockim referendum, może nakreślić perspektywę wcześniejszych podwyżek stóp procentowych.

Jeśli chodzi o wskaźniki, prognozuje się spadek produkcji przemysłowej w lipcu we Francji, co stanowiłoby odwrócenie trendu z poprzedniego miesiąca. Dla Norwegii zostanie opublikowany wskaźnik CPI za sierpień, przy czym szacuje się, że inflacja pozostanie w okolicy docelowego poziomu 2,5% ustalonego przez Bank Norwegii. Jej ewentualne spowolnienie może negatywnie odbić się na notowaniach NOK.

Poznamy również liczbę udzielonych kredytów hipotecznych MBA w USA za tydzień kończący się 5 września.

Poza wystąpieniem szefa Banku Anglii Marka Carneya i pozostałych członków Komitetu Polityki Pieniężnej na środę zaplanowano dwa inne przemówienia – członka Rady Prezesów EBC Ewalda Nowotnego oraz członka Zarządu EBC Yvesa Merscha.