Akcje

Instrumenty handlowe

1855
Akcje

Handel akcjami

Akcje są jednym z najpopularniejszych instrumentów handlowych na świecie. Brokerzy oferują klientom wyjątkowe możliwości obrotu akcjami i kontraktami terminowymi za pośrednictwem niezawodnych platform. Handel na akcjach poprzez CFD umożliwia inwestorom zajęcie pozycji krótkich lub długich bez konieczności fizycznego posiadania udziałów podobnie jak w przypadku kontraktów lub innych towarów. Jeśli uważasz, że cena akcji spadnie możesz otworzyć pozycję krótką (sprzedaż) lub pozycję długą (kupno) jeżeli uważasz, iż cena akcji wzrośnie, a Twoje zyski będą wzrastać zgodnie z dobrze przewidzianym ruchem na rynku.

Rola akcji w budowie portfela

Akcje giełdowe są często głównym składnikiem portfela inwestycyjnego. W okresie hossy pozwalają na osiągnięcie bardzo korzystnych stóp zwrotu, a dzięki możliwości krótkiej sprzedaży, można zarabiać również w trakcie bessy.

Co wpływa na cenę akcji

Na cenę danych akcji wpływa wiele czynników, od ogólnej sytuacji gospodarczej, przez perspektywy branży, po bieżące i oczekiwane wyniki konkretnej spółki. Ze względu na dużą liczbę czynników portfel akcyjny zapewnia pewną dywersyfikację ryzyka.

Horyzont inwestycyjny akcji

Spośród najpopularniejszych rynków, giełdy uważane są za rynek o najdłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Inwestorzy często trzymają akcje w swoim portfelu przez wiele lat, korzystając na wzroście spółki, lub jej polityce dywidendowej.

Handel CFD na akcjach poprzez platformy brokerów forex ma cały szereg zalet jak na przykład zapewnienie bezpieczeństwa poprzez krótką sprzedaż bądź hedging zwłaszcza niestabilnych rynków. Ponadto brokerzy oferują dostęp do niektórych płynnych akcji aby pomóc Ci w pomnożeniu swoich zysków.Transakcje CFD dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach, oraz efektywnego zabezpieczania aktualnych pozycji w akcjach.

Korzyści z handlu akcjami

  • Opłacalny i bezpośredni dostęp do światowych rynków akcji
  • Natychmiastowy dostęp do gospodarek światowych
  • Spekulacje na zwyżkowych i zniżkowych trendach rynkowych
  • Otwieranie krótkich i długich pozycji w zależności od zmian na rynku
  • Odpowiednie zarówno dla krótko-, jak i długoterminowych strategii inwestycyjnych

Zobacz także: