Świeca Doji

świeca Doji

3933

Świeca Doji – Formacja odwrócenia lub kontynuacji trendu, pojawiająca się zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. Jest zazwyczaj uważana za sygnał zmiany trendu, dlatego że często można ją zaobserwować na ekstremach wykresu. Pojawianie się świecy doji jest dla wielu graczy sygnałem do zajęcia lub opuszczenia pozycji. Jeśli w trendzie pojawienie się doji nie spowodowało zmiany kierunku, odbierane jest to jako chęć kontynuacji wzrostów (spadków), czyli siłę trendu. Kształt świecy pokazuje nie rozstrzygniętą walkę między podażą a popytem. Cena otwarcia jest na tym samym poziomie co cena zamknięcia (lub jest do niego bardzo zbliżona). To sprawia, że korpus ma kształt poziomej kreski. W trakcie tworzenia świecy cena porusza się w dół i w górę, lecz powraca do poziomu startowego. Tak powstają dwa krótkie cienie. Sygnał jest tym bardziej istotny, im silniejszy jest trend.

Świeca Doji Nazwa: Doji
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: neutralna

 

klasyczny wygląd doji

Poniższy rysunek pokazuje inne przykłady Doji, w których ceny zamknięcia i otwarcia są bliższe wierzchołkom. Pomimo odmiennego kształtu, wszystkie świece pokazane poniżej mają podobną wymowę jak standardowe doji.