Zasłona Ciemnej Chmury

formacje świecowe

2496

Zasłona Ciemnej Chmury – Formacja odwrócenia trendu wzrostowego składająca się z dwóch świec. Trend wzrostowy jest kontynuowany przez pierwszą świecę paternu. Tworzy się biała świeca (otwarcie jest powyżej zamknięcia). Kolejna świeca otwiera się luką powyżej pierwszej świecy, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego. W tym momencie często następuje odwrócenie trendu. Druga (czarna) świeca zamyka się w dolnej połowie świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną poniżej czarnej świecy.

Nazwa: Zasłona Ciemnej Chmury
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: negatywna