Jak handlować gazem ziemnym ?

1483

Handel surowcami energetycznymi jest bez wątpienia najbardziej popularny wśród handlu ropą naftową. Jednak inwestorzy decydują się również na inne surowce, aby zdywersyfikować swój handel.

Gaz nie może pochwalić się taką popularnością wśród inwestorów jak ropa naftowa, ale ma swoje miejsce tuż za nią. Przedstawimy tu charakterystykę tego surowca oraz powody, dla których inwestorzy wybierają go jako przedmiot handlu i jakie możliwości daje on w zakresie handlu tym aktywem.

Czym jest gaz ziemny?

Gaz ziemny jest zwykle mylnie traktowany jako produkt uboczny ropy naftowej wraz z benzyną i olejem opałowym, ale tak naprawdę nie jest. Złoża gazu ziemnego istnieją razem z ropą naftową, ale gaz nie jest przetwarzany z ropy naftowej, jak benzyna czy olej opałowy.

Gaz ziemny jest jednym z najczystszych źródeł energii ze względu na niską emisję dwutlenku węgla podczas jego spalania. Technologia wiercenia wykorzystywana do produkcji gazu ziemnego znacznie rozwinęła się w ostatnich latach, czyniąc go kluczowym surowcem do pokrycia zapotrzebowania na energię.

Ponieważ gaz znajduje się w pobliżu złóż ropy naftowej, jest on również wydobywany z ziemi. Po wydobyciu gaz ziemny jest przetwarzany na różne jego formy, w tym na skroplony gaz ziemny, dzięki czemu nadaje się do międzynarodowego transportu. W celu zapewnienia, że wyprodukowany gaz ziemny spełnia wymogi jakościowe przed jego dystrybucją, jest on transportowany do wyspecjalizowanych zakładów, które przeprowadzają badania i obróbkę. Te procesy wydobycia i przetwarzania są kosztowne, a wszelkie problemy z ich funkcjonowaniem mogą mieć ogromny wpływ na cenę surowca.

Zastosowanie lub wykorzystanie gazu ziemnego obejmuje ogrzewanie, wytwarzanie energii elektrycznej i gotowanie w piecach gazowych. Chociaż rynek energii elektrycznej jest głównym konsumentem gazu, większość jego zastosowań znajduje się w sektorze gospodarstw domowych.

Jakie czynniki wpływają na ceny gazu?

Podobnie jak w przypadku wszystkich zasobów energii, podaż i popyt są kluczowe dla określenia ceny gazu. Są to czynniki, które wpływają na podaż i popyt na gaz ziemny:

1) Wydobycie i przetwarzanie

Wydobycie i przetwarzanie gazu ziemnego to procesy kosztowne. Gaz ziemny występuje obok złóż ropy naftowej pod ziemią, dlatego jego wydobycie wiąże się z dużą ilością energii i mocy maszyn. Wszelkie zakłócenia w procesie produkcyjnym utrudniają lub opóźniają wydobycie gazu ziemnego, a tym samym prowadzą do zmniejszenia podaży surowca i wzrostu jego ceny. Proces przetwarzania jest operacją jeszcze droższą, a wszelkie komplikacje z nim związane mają ogromny wpływ na dostawy gazu i jego cenę.

2.Tendencje sezonowe i pogoda

Zapotrzebowanie na gaz zależy również od trendów sezonowych i czynników pogodowych. Przy niskich temperaturach lub w sezonie zimowym wzrasta zapotrzebowanie na gaz ziemny do celów grzewczych, co powoduje wzrost cen. W okresie wysokich temperatur lub w sezonie letnim zapotrzebowanie na gaz ziemny może się zmniejszyć, ale zwiększa się również zapotrzebowanie na energię elektryczną ze względu na zwiększone wykorzystanie klimatyzatorów i chłodnic.

3.Wypadki i katastrofy

Katastrofalne zdarzenia mające wpływ na produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i zużycie gazu ziemnego mają bezpośredni wpływ na poziom podaży i popytu na gaz. Zakłócenia eksploatacyjne bezpośrednio powodują opóźnienia i ograniczenia w dostawach gazu, a tym samym wzrost cen w okresie ożywienia gospodarczego.

Największymi konsumentami gazu są Stany Zjednoczone, a następnie Rosja, Chiny i Iran. Kraje te importują i wykorzystują największe ilości gazu ziemnego do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. Popyt z tych krajów wpływa na ceny gazu, a zatem wszelkie nagłe zmiany popytu w którymkolwiek z tych krajów powodują znaczne wahania cen gazu.

Kluczowy raport dotyczący gazu, którego należy przestrzegać

Najistotniejszym raportem, do którego regularnie odwołują się podmioty handlujące gazem ziemnym, jest Raport Magazynowania Gazu Ziemnego, publikowany przez DOE (Departament Energii). Jest on publikowany co tydzień w czwartki i szczegółowo analizuje ewolucję netto zasobów gazu ziemnego we wschodnich, środkowo-zachodnich, południowych i zachodnich regionach Stanów Zjednoczonych.

Informacje te dają wgląd w popyt i podaż gazu ziemnego na rynku – szczegóły te są kluczowe dla określenia ceny surowca.

Handel gazem ziemnym

Inwestowanie w gaz ziemny było kiedyś skomplikowanym procesem, ale obecnie inwestorzy mogą spekulować na podstawie cen gazu ziemnego online za pomocą CFD, zajmując długie i krótkie pozycje.

CFD (kontrakty na różnice kursowe) są umową pomiędzy inwestorem a brokerem. Są to zbywalne instrumenty, które odzwierciedlają ruch aktywów bazowych i pozwalają na zajmowanie pozycji bez posiadania żadnych fizycznych dóbr.

Należy wspomnieć, że inwestorzy handlujący kontraktami CFD mogą zajmować krótkie pozycje i w ten sposób korzystać ze spadku cen, jednocześnie korzystając z wysokiej dźwigni finansowej oferowanej przez brokera.

Przykład krótkiej pozycji w handlu gazem

Załóżmy, że cena gazu ziemnego (NGAS) wynosi 3.1100 USD. Po analizie prognozuje się, że popyt na ten surowiec wzrośnie z powodu okresu niskich temperatur, co przełoży się na wyższe ceny.

Kupujesz 5 partii NGAS po podanej cenie, co odpowiada 500 kontraktom. Po dwóch dniach cena NGAS wynosi 4,1300, a Ty decydujesz się zamknąć pozycję i wyjść z transakcji. Twój zysk wynosi 4.1300 – 3.1100) x 1 lot x 500 kontraktów = $510