ROPA WTI

handel ropą CFD

1252

Ropa WTI poruszała się wczoraj w trendzie konsolidacyjnym, ale wszystko wskazuje na to, że jest gotowa na przebicie powyżej niebieskiej linii krótkoterminowego trendu zniżkowego. Moim zdaniem, cena znajduje się obecnie w krytycznej fazie. W oparciu o wskaźniki momentum zachowałbym jednak neutralne podejście. Wskaźnik RSI odbił się od poprzedniej linii oporu (gdzie opór przeszedł we wsparcie). Oscylator MACD utrzymuje się natomiast powyżej swojej linii sygnałowej, mimo położenie w strefie spadków. Co więcej, między wskaźnikiem RSI a akcją ceny można zaobserwować pozytywną dywergencję. Ruch ceny powyżej linii trendu i poziomu oporu 95,35 (R1) prawdopodobnie potwierdzi tę dywergencję i utoruje cenie drogę ku kolejnemu oporowi na wysokości 96,70 (R2); który zbiega się z poziomem 38,2% zniesienia trendu zniżkowego z okresu od 23 lipca do 19 sierpnia. Z drugiej jednak strony, przecięcie poniżej wsparcia na wysokości 92,60 (S1) wywoła kolejny niższy dołek i kontynuację trendu zniżkowego. Na wykresie dziennym wskaźnik RSI z 14 dni wyszedł ze strefy wykupienia, natomiast oscylator MACD wydaje się być gotowy na ruch powyżej swojej linii sygnałowej. Zwiększa to prawdopodobieństwo zdecydowanego przecięcia powyżej linii trendu w najbliższej przyszłości.

Poziomy wsparcia ropy WTI: 92,60 (S1); 91,60 (S2); 90,00 (S3)

Poziomy oporu ropy WTI: 95,35 (R1); 96,70 (R2); 98,45 (R3)