Spadająca Gwiazda

formacje świecowe

2041

Spadająca Gwiazda – Formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Jej pojawienie się może zwiastować spadki. Występuje po długim trendzie wzrostowym. Rynek jest wykupiony i cena nie ma siły bardziej rosnąć. Nowa świeca otwiera się najczęściej luką, a następnie kurs spada i tworzy się długi cień górny oraz krótki korpus. W spadającej gwieździe nie powstaje cień dolny (minimum jest na poziomie otwarcia lub zamknięcia świecy). Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną poniżej korpusu w kolejnej świecy.

Nazwa: Spadająca Gwiazda
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: negatywna