Downward Gap Tasuki

formacje świecowe

2054

Downward Gap Tasuki – Formacja kontynuacji trendu spadkowego, składająca się z dwóch świec. Trend spadkowy okazuje siłę i pierwsza świeca otwiera się luką w dół. Cena wędruje w dół aż do zamknięcia, tworząc czarną świecę. Kolejna świeca otwiera się wyżej, by jeszcze bardziej wzrosnąć tworząc białą świecę. Wzrost nie ma jednak dość siły, by zamknąć powstałą wcześniej lukę. Kolejne świece tworzą się poniżej luki, kontynuując trend spadkowy. Potwierdzeniem formacji są transakcje poniżej luki i korpusu świecy białej.

Nazwa: Downward Gap Tasuki
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: negatywna