Gwiazda Wieczorna

formacje świecowe

2106

Gwiazda Wieczorna – Formacja odwrócenia trendu wzrostowego składająca się z trzech świec. Trend wzrostowy kontynuowany jest przez długa białą świecę. Kolejna świeca otwiera się luką w górę, więc wydaje się potwierdzać trend wzrostowy. Cena zaczyna się wahać, zmniejsza się impet i świeca zamyka się małym korpusem w dowolnym kolorze. W tym momencie następuje odwrócenie trendu. Kolejna świeca otwiera się luką w dół, by zamknąć się w okolicach dolnej połowy świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje poniżej korpusu trzeciej świecy.

Nazwa: Gwiazda Wieczorna
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: negatywna