Trójka Bessy

formacje świecowe

2236

Trójka Bessy – Formacja kontynuacji trendu spadkowego. W trendzie powstaje długa czarna świeca. Po niej następuje osłabienie spadku i powstają dwie lub więcej małych świec (najlepiej jeśli są białe), mieszczące się w korpusie pierwszej świecy. Wzrost nie jest na tyle silny by przebić maksimum pierwszej świecy i następuje ponowny spadek. Powstaje kolejna (długa czarna) świeca zamykająca się poniżej świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje poniżej korpusu drugiej czarnej świecy.

Nazwa: Trójka Bessy
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: negatywna