Spadkowy Nagrobek Doji

formacje świecowe

2275

Spadkowy Nagrobek Doji – Formacja odwrócenia trendu wzrostowego. W silnym trendzie wyrysowuje się długa biała świeca, po której następuje świeca doji z długim cieniem górnym i korpusem zbliżonym do zamknięcia świecy pierwszej. Cena otwarcia jest na tym samym poziomie co cena zamknięcia, lub jest do niej bardzo zbliżona. To powoduje, że korpus ma kształt poziomej kreski. W trakcie tworzenia świecy cena porusza się w górę, lecz powraca do poziomu startowego. Tak powstaje długi cień górny. Sygnał jest istotny w silnym trendzie. Potwierdzeniem jest być długa czarna świeca.

Nazwa: Spadkowy Nagrobek Doji
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: negatywna