Objęcie Bessy

formacje świecowe

2229

Objęcie Bessy – Formacja odwrócenia trendu wzrostowego, składająca się z dwóch świec. Po silnym trendzie wzrostowym tworzy się świeca biała. Po niej najczęściej luką otwiera się kolejna świeca, co może sugerować przyspieszenie trendu. W tym jednak momencie następuje odwrócenie. Zamknięcie drugiej świecy następuje poniżej otwarcia pierwszej świecy. Pierwsza mieści się w całości w korpusie drugiej świecy, można powiedzieć, że jest nią objęta. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną poniżej korpusu drugiej (białej) świecy.

Nazwa: Objęcie Bessy
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: negatywna