Czarna Marubozu

formacje świecowe

2357

Czarna Marubozu – Jest to długa czarna świeca bez cienia dolnego i górnego (czasem dopouszcza się istnienie bardzo krótkich cieni). Czarna świeca marubozu formuje się, gdy otwarcie równe jest minimum świecy, a zamknięcie jest znacznie poniżej i jest równe minimum świecy. Pokazuje to, że podaż jest znacznie silniejsza od popytu. Czarne marubozu po wzroście może prognozować odwrócenie trendu, a po spadku kontynuację. Korpus marubozu powinien być przynajmniej dwukrotnie większy niż świeca poprzedzająca.

Nazwa: Czarna Marubozu
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: negatywna