Forex

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

grecja

Współczynniki greckie

Współczynniki greckie / Czynniki wpływające na wysokość premii Współczynniki greckie Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Ceny...
Akcje

Czym są akcje syntetyczne?

Akcje syntetyczne Kontrakty CFD przez niektórych inwestorów kojarzone są raczej z niebezpieczeństwem i zmiennością szczególnie na rynku walutowym. Często można spotkać się z opiniami, że na...
giełda analiza fundamentalna wskaźniki

Krótka sprzedaż nie tylko na giełdzie

Krótka sprzedaż nie tylko na giełdzie Na początku roku do kin trafił film „Big Short” przedstawiający wydarzenia związane z krachem giełdowym związanym z kredytami sub-prime...
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Panika na giełdzie

Jak dochodzi do paniki giełdowej? Wizja krachu zazwyczaj straszy większość inwestorów. Tymczasem jest możliwe, żeby poznać warunki, które muszą być spełnione, aby powstało "spadkowe przyspieszenie"....
zasady zarządzania kapitałem

Asset management

Inwestorzy, którzy szukają inwestycji o indywidualnym charakterze zapewne mieli okazję dowiedzieć się jak działa asset management. Ta usługa oferowana do niedawna wyłącznie dla klientów private...
inwestycje, brokerzy, domy maklerskie, forex, giełda

Dom maklerski

Dom maklerski Dom maklerski jest to instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru finansowego na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską. Dom maklerski umożliwia klientom założenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane są informacje...
inwestycje, brokerzy, domy maklerskie, forex, giełda

Jak wybrać dom maklerski ?

Wybór domu maklerskiego Co jest potrzebne, by rozpocząć samodzielne inwestowanie na giełdzie? Pierwszym krokiem zawsze jest założenie rachunku maklerskiego. Może zrobić to każda pełnoletnia osoba....
giełda gpw akcje

Gra na giełdzie

Często sformułowanie „inwestowanie na giełdzie” zastępuje się bardziej potocznym, mówiąc „gra na giełdzie”. Zawsze warto jednak pamiętać, że zakup akcji, ETF-ów czy opcji na...
Giełda Papierów Wartościowych

Co można kupić na Giełdzie Papierów Wartościowych

Giełda papierów wartościowych to nie tylko akcje. Umożliwia ona inwestorom także wybór wielu innych instrumentów finansowych, od stosunkowo bezpiecznych, jak obligacje korporacyjne czy samorządowe,...
Akcje

New Connect

New Connect NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NewConnect - nowa propozycja GPW dla spółek...
Broker Vipro Markets