Giełda

Giełda Papierów Wartościowych – instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz instrumentami finansowymi innymi niż papiery wartościowe (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

trader-traderzy-giełda-forex

Jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych ?

Analiza techniczna metodą punktowo-symboliczną, jako pomoc w wyborze tych papierów wartościowych, które mogą przynieść potencjalne zyski, powinna być wykonana według określonego planu,...
analiza fundamentalna forex

Analiza sektorowa

Podział na analizę sektorową umożliwia obliczanie wskaźników sektorowych dla poszczególnych branż reprezentowanych na Giełdzie i łatwe śledzenie koniunktury panującej w różnych sektorach...
zlecenie stop loss

Zlecenia STOP

Zlecenia stop (oznaczone skrótem LimAkt – zlecenie z limitem aktywacji).Jeżeli nie chcemy, aby nasze zlecenie pojawiło się w tabeli ofert od razu (np....
giełda walut forex

Zlecenie PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie)

Choć sama nazwa mówi tu wiele, to nie można dać się jej zwieść. Zlecenie PCRO jest używane nie tylko przed otwarciem sesji giełdowej! Zlecenie to przypomina...
giełda-trading-forex-waluty

Zlecenie PCR (po cenie rynkowej)

Zlecenie PCR (po cenie rynkowej) – ten rodzaj zlecenia zostanie zrealizowany po cenie najlepszego zlecenia przeciwstawnego zaś niezrealizowana część (jeżeli po przeciwnej stronie arkusza zleceń...

Zlecenie z limitem ceny

Wybierając zlecenie z limitem ceny, podajemy systemowi giełdowemu maksymalną cenę jaką jesteśmy skłonni zapłacić za ten walor w przypadku kupna. Gdy natomiast...
trader forex

Inwestowanie w indeksy giełdowe

Testując rozmaite wskaźniki makroekonomiczne natrafiłem na publikowany przez organizację OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) indeks wskaźników wyprzedzających CLI (Composite Leading...
jak zostac inwestorem gieldowym

Inwestować samodzielnie czy poprzez fundusz

Przeciętny człowiek może inwestować na giełdzie samodzielnie lub za pośrednictwem funduszu akcyjnego. Obie techniki mają swoje zalety i wady.
daytrading

Czym można handlować na giełdzie?

Kilka rodzajów instrumentów finansowych może być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należą do nich akcje, obligacje, kontrakty futures, produkty...
Dlaczego zarządzanie kapitałem jest takie ważne w tradingu

Po co istnieje giełda?

Giełda jest obok banków jednym z najważniejszych dostawców kapitału dla firm działających w Polsce - zarówno dużych, takich jak Orlen, jak i...
Rynek walutowy forex (FX)

Manipulowanie rynkiem staje się globalne

W świecie odpowiedzialnym za politykę gospodarczą manipulacje na rynku stają się standardową procedurą operacyjną. Dzisiaj wszyscy obserwują chińskie próby poradzenia sobie z...