Forex BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

wskaźniki analiza techniczna

Notowania giełdowe

Jak czytać notowania giełdowe?   wolumen cena kupna cena sprzedaży wolumen 20,06 52 20,05 34 20,04 23 20,03 65 20,02 14 20,01 78 15 20,00 23 19,99 65 19,98 78 19,97 95 19,96 14 19,95 20 19,94   wolumen cena kupna cena sprzedaży wolumen 20,06 52 20,05 34 20,04 23 20,03 65 20,02 14 20,01 78 310 20,00 Kurs odniesienia Zmiana procentowa Ilość zleceń wolumen kupno sprzedaż wolumen Ilość zleceń 9,50 2,1% 10,00 10000 56 9,90 9500 12 9,80 6500 56 9,70 7400 30 12 5600 9,60 13 6700 9,50 15 5600 9,40 1 25000 9,30 56 4100 9,20
giełda akcje

Metody wyceny akcji

Chcąc zgłębić tajniki metod wyceny akcji należy w pierwszej kolejności określić, jakim są rodzajem instrumentów finansowych. Akcje są papierami wartościowymi oznaczającymi prawa ich posiadaczy do współwłasności...
grecja

Współczynniki greckie

Współczynniki greckie / Czynniki wpływające na wysokość premii Współczynniki greckie Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Ceny...
Akcje

Czym są akcje syntetyczne?

Akcje syntetyczne Kontrakty CFD przez niektórych inwestorów kojarzone są raczej z niebezpieczeństwem i zmiennością szczególnie na rynku walutowym. Często można spotkać się z opiniami, że na...
giełda analiza fundamentalna wskaźniki

Krótka sprzedaż nie tylko na giełdzie

Ograniczanie Ryzyka Na Rynku - "Krótka Sprzedaż" Drodzy Państwo! Dosyć często w naszych podsumowaniach miesięcznych starań na rynkach, kiedy występują korekty dłuższe bądź krótsze- wspominamy...
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Panika na giełdzie

Jak dochodzi do paniki giełdowej? Wizja krachu zazwyczaj straszy większość inwestorów. Tymczasem jest możliwe, żeby poznać warunki, które muszą być spełnione, aby powstało "spadkowe przyspieszenie"....
zasady zarządzania kapitałem

Asset management

Inwestorzy, którzy szukają inwestycji o indywidualnym charakterze zapewne mieli okazję dowiedzieć się jak działa asset management. Ta usługa oferowana do niedawna wyłącznie dla klientów private...
inwestycje, brokerzy, domy maklerskie, forex, giełda

Dom maklerski

Dom maklerski Dom maklerski jest to instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru finansowego na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską. Dom maklerski umożliwia klientom założenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane są informacje...
inwestycje, brokerzy, domy maklerskie, forex, giełda

Jak wybrać dom maklerski ?

Wybór domu maklerskiego Co jest potrzebne, by rozpocząć samodzielne inwestowanie na giełdzie? Pierwszym krokiem zawsze jest założenie rachunku maklerskiego. Może zrobić to każda pełnoletnia osoba....
giełda gpw akcje

Gra na giełdzie

Często sformułowanie „inwestowanie na giełdzie” zastępuje się bardziej potocznym, mówiąc „gra na giełdzie”. Zawsze warto jednak pamiętać, że zakup akcji, ETF-ów czy opcji na...
Broker Vipro Markets