Home Giełda

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Jak kontrolować ryzyko na rynku walutowym

Dywersyfikacja ryzyka

Czym jest dywersyfikacja ryzyka? Strategia stosowana przez inwestorów do zarządzania ryzykiem. Rozkładając swoje pieniądze na różne aktywa i sektory, możesz liczyć...
internet technologia

Dane rynkowe

Dynamiczny charakter rynków finansowych sprawia, że zapotrzebowanie na dane rynkowe nieustannie rośnie. GPW dostarcza kompletne informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy wykorzystując...
giełda analiza fundamentalna wskaźniki

Arkusz zleceń

Czym jest arkusz zleceń? Arkusz zleceń (ang.order book) - znajdujące się w giełdowym systemie komputerowym zestawienie ofert kupna i ofert sprzedaży akcji danej spółki wynikających ze...
Dlaczego zarządzanie kapitałem jest takie ważne w tradingu

Cena otwarcia (kurs otwarcia) i cena zamknięcia (kurs zamknięcia)

Kurs otwarcia i zamknięcia pozycji obliczany jest jako bieżąca cena rynkowa, która wynika z ofert kupna i sprzedaży na giełdzie. Zależy więc...
Rynek walutowy forex (FX)

Animator rynku

Kim jest animator rynku? Animator rynku, potocznie określany angielskim sformułowaniem market maker, to w rozumieniu Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych...
Makler

Zlecenia maklerskie

Czym są zlecenia maklerskie? Zlecenia maklerskia to zlecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w najlepszej dostępnej w danym...
jak zostac inwestorem gieldowym

Inwestor – definicja

Inwestorem jest ktoś, kto chce uzyskać większy zwrot ze swoich pieniędzy, niż mogą mu to dać depozyty bankowe. Inwestor, aby osiągnąć taki...
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Jak nie tracić na giełdzie

Według jednej z anegdot, odpowiedź na pytanie jak na giełdzie zrobić mały kapitał brzmi: trzeba najpierw zainwestować duży, reszta przyjdzie sama. Nie oznacza to,...
jak zacząć inwestować na gieldzie

Jak NIE inwestować? 5 najczęściej popełnianych błędów

Wiele poradników mówi o tym, jak należy inwestować. Jednak szczególnie na początku swojej przygody na giełdzie, warto zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy przez...
wskaźniki giełda forex

Podatek od giełdy

30 kwietnia mija termin, do którego wszyscy musimy złożyć roczne zeznania podatkowe. Są to w większości popularne deklaracje PIT-37. Dodatkowo inwestorzy giełdowi, którzy zawarli...