Ekonomia skali

965

Ekonomia skali, w ekonomii, relacja między wielkością zakładu lub branży a najniższym możliwym kosztem produktu. Kiedy fabryka zwiększa produkcję, zwykle uzyskuje się obniżenie średniego kosztu produktu.

Redukcja ta jest znana jako ekonomia skali. Zwiększona podaż pracy, lepsza specjalizacja, lepsza technologia, odkrycie nowych zasobów lub lepsze wykorzystanie istniejących mogą zwiększyć produkcję i prowadzić do ekonomii skali. I odwrotnie, brak ekonomii skali może skutkować tym, że wzrost produkcji powoduje wzrost średniego kosztu.