Rynki opcji walutowych

Rodzaje rynków

1215

Rynki opcji walutowych

Opcja walutowa to umowa, która daje kupującemu prawo, ale nie zobowiązanie zawarcia transakcji (kupna sprzedaży waluty) po ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący musi zapłacić premie sprzedającemu w zamian za nabycie praw do opcji.

Prawo wynikające z zawarcia umowy na opcje – po zawarciu kontraktu opcyjnego prawo do realizacji kontraktu leży po stronie kupującego, który może zrealizować opcje czyli wykonać prawo opcji, a gdy nie wykona prawa to w tym momencie prawo do wykupienia opcji gaśnie.