Forex
Strona główna Kompendium terminów z zakresu bankowości

Kompendium terminów z zakresu bankowości

finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Kilka refleksji na temat bankowości

Kilka refleksji na temat bankowości Interesujące, ale i kontrowersyjne Bankowość rzeczywiście ciekawi ludzi. Co interesujące, być może dziwne, a nawet potencjalnie niebezpieczne, banki są przedsiębiorstwami! Ich...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Żądanie spłaty

Żądanie spłaty Proszenie, naleganie, a czasem grożenie w celu odzyskania pieniędzy banku. Kredytodawca żąda natychmiastowej spłaty, jeśli całkowicie stracił zaufanie do kredytobiorcy. Przy odrobinie szczęścia...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zobowiązanie krótkoterminowe

Zobowiązanie krótkoterminowe Klasyfikacja rachunkowości zadłużenia wymagalnego w terminie jednego roku od daty bilansu. Długi takie zazwyczaj obejmują: kredyty bankowe płatne na żądanie; ...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zmniejszenie salda kredytu

Zmniejszenie salda kredytu Zmniejszenie zaległej sumy kredytu odnawialnego. Operacja w drugą stronę to ciągnięcie kredytu. Możemy więc np. powiedzieć: „Spółka wykorzystała wpływy ze sprzedaży aktywów...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zły bankowiec

Zły bankowiec Po kyzysie kredytowym lat 2007–2009 zjawisko krytyki banków przybrało niespotykany dotąd rozmiar. Opinia publiczna i jej reprezentanci polityczni ostro zareagowali na negatywne konsekwencje...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zdrowy system bankowy

Zdrowy system bankowy - Sound Banking System Słowo sound niesie w tym kontekście kilka różnych konotacji; przypisuje mu się szereg znaczeń pozwalających na wyciągnięcie wielu wniosków....
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zdolność obsługi długu

Zdolność obsługi długu Zdolność kredytobiorcy do „obsługi” (czyli spłaty odsetek i kapitału) maksymalnego obciążenia zadłużeniem dzięki przekazywaniu na poczet długu przyszłych wpływów finansowych. Koncepcja „obsługi”...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zdolność, wiarygodność kredytowa

Zdolność, wiarygodność kredytowa Ogólny termin sugerujący, że dana strona jest godna zaufania kredytodawcy, jak w wyspiarskim słowie seaworthy („zdolny do żeglugi”). Różnica między zdolnością kredytową...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zasada „poznaj kredytobiorcę”

Zasada „poznaj kredytobiorcę” Istotna zasada praktycznego kredytowania, według której bankierzy udzielający kredytów powinni gruntownie poznać klienta. Wymaga to co najmniej umiejętności udzielenia odpowiedzi na bardzo...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zasada niezależności banku centralnego

Zasada niezależności banku centralnego Nawet w pełni demokratycznych państwach banki centralne są dodatkowo chronione przed otwartymi wpływami politycznymi. Potrzeba tej instytucjonalnej izolacyjności dyktowana jest dwoma...
Broker Vipro Markets