Panika bankowa

160
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Panika bankowaszturm na bankrun na bank (ang.bank run „bieg bankowy”) – sytuacja, w której znaczna ilość klientów danego banku w obawie o swoje środki jednocześnie pragnie wycofać depozyty. Przyczynami są istniejące lub bardzo prawdopodobne problemy z wypłacalnością danej instytucji finansowej, które nie zawsze wynikają z obiektywnych motywów. Panikę bankową na skutek samospełniającej się przepowiedni może wywołać niefortunna wypowiedź przedstawiciela rządu, banku, systemu finansowego lub niepotwierdzona plotka wywołująca panikę. Zjawisku szturmu na bank występuje w systemie rezerwy cząstkowej, a jego ryzyko zmniejsza się wraz z wzrostem wysokości rezerw utrzymywanych przez bank.

Wielki kryzys, panika bankowa w USA (1933)
Wielki kryzys, panika bankowa w USA (1933)