Czarny rynek i jego definicja

971

Czarny rynek, obrót z naruszeniem przepisów narzuconych publicznie, takich jak prawa reglamentacyjne, prawa dotyczące niektórych towarów oraz oficjalne kursy wymiany walut. Racjonowanie jest powszechne w czasie wojny w celu wyrównania dystrybucji rzadkich towarów i usług; działalność na czarnym rynku może polegać na naliczaniu opłat wyższych od cen prawnych, kradzieży lub podrabianiu waluty reglamentowej oraz dokonywaniu płatności pobocznych, oprócz oficjalnego kursu w celu uzyskania danej ilości towaru.

Działalność na czarnym rynku walutowym jest powszechna w krajach, w których wymienialna waluta obca jest rzadkością i istnieje ścisła kontrola dewizowa. Czarny rynek często ustala cenę wymiany walutowej, która jest kilkakrotnie wyższa od oficjalnego kursu. Przykładami towarów sprzedawanych na czarnym rynku są broń, nielegalne narkotyki, egzotyczne i chronione gatunki zwierząt oraz organy ludzkie potrzebne do operacji przeszczepów.