Koszty produkcji

697

Koszty produkcji – ogół wydatków pieniężnych jakie firma ponosi w związku z prowadzeniem działalności związanej z finansowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.

KLASYFIKACJA KOSZTÓW

Koszty mogą stanowić narzędzie rachunku ekonomicznego, dotyczą analizy ex ante. Koszty rachunkowe (księgowe) nazywają się kosztami ex post. Koszty ex post i ex ante nazywa się rzeczywistymi kosztami ekonomicznymi.

 • Koszty księgowe – koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej, dlatego też noszą miano kosztów historycznych, obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację.
 • Koszty ukryte – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby wykorzystano je w innym możliwym zastosowaniu (koszt alternatywny).

RODZAJE KOSZTÓW

 • Koszty stałe – niezależne od wielkości produkcji
  • płace pracowników administracji i obsługi
  • amortyzacja
  • koszty użytkowania ziemi, wynajmu lokali
  • koszty obsługi pożyczonego kapitału
  • kary z tytułu przeterminowanych zobowiązań
 • Koszty zmienne – zależne od wielkości produkcji
  • płace pracowników produkcyjnych
  • koszty surowców, materiałów, półproduktów
  • koszty energii, wody