Oligopol

729

Oligopol, sytuacja rynkowa, w której każdy z kilku producentów wpływa na rynek, ale nie kontroluje go. Każdy producent musi wziąć pod uwagę wpływ zmiany cen na działania pozostałych producentów.

Obniżenie ceny przez jednego z nich może prowadzić do równego jej obniżenia przez pozostałych, w wyniku czego każde przedsiębiorstwo zachowa mniej więcej taki sam udział w rynku jak poprzednio, ale przy niższej marży zysku. Konkurencja w branżach oligopolistycznych przejawia się zatem zwykle w formach pozacenowych, takich jak reklama i zróżnicowanie produktów. Charakterystycznymi oligopolami w Stanach Zjednoczonych są przemysł stalowy, aluminiowy i samochodowy.

Współzależność i strategiczność

We współczesnych gospodarkach konkurencja oligopolistyczna należy do najbardziej powszechnych, ale pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi oligopolami, łączy je ich podstawowa własność. Jest to wzajemna zależność. Każdy oligopolistyczny przedsiębiorca musi brać pod uwagę zachowanie swoich konkurentów przy podejmowaniu własnych decyzji. Współzależność ta sprawia, że konieczne jest planowanie strategiczne i zarządzanie. Przedsiębiorca musi konstruować strategie, które pozwolą mu pokonać przeciwników.

Z tego względu teoria gry jest wykorzystywana do analizy oligopolu. Każda podjęta decyzja wraca do przedsiębiorcy w postaci reakcji konkurentów. Na przykład, oligopolista nie może przewidzieć wpływu zmiany ceny produktu na wielkość jego sprzedaży bez uwzględnienia reakcji konkurentów. Ponieważ istnieje wiele oligopoli i można przyjąć różne założenia dotyczące reakcji konkurentów przy podejmowaniu decyzji strategicznych, nie ma jednej uniwersalnej teorii oligopolu.