Standard wymiany złota

1224

Standard wymiany złota , system monetarny , w ramach którego walutę danego kraju można przeliczyć na weksle wystawione w kraju, którego walutę można wymienić na złoto według stałego kursu wymiany. Naród ze standardem wymiany złota jest w stanie utrzymać swoją walutę na równi ze złotem bez konieczności utrzymywania tak dużej rezerwy złota, jaka jest wymagana na podstawie standardu złota.

Standard wymiany złota zyskał na znaczeniu po I wojnie światowej z powodu niewystarczającej podaży złota do celów rezerwowych. Najbardziej popularnymi walutami rezerwowymi są funt szterling i dolar amerykański . Wymóg stałego kursu wymiany waluty rezerwowej powoduje ograniczenie swobody polityki pieniężnej kraju waluty rezerwowej w rozwiązywaniu krajowych problemów gospodarczych. Wykorzystanie rezerw złota jest obecnie ograniczone prawie wyłącznie do rozliczania transakcji międzynarodowych, w rzadkich przypadkach. Zobacz: Notowania złota.