Pszenica

Handel pszenicą

4796
Pszenica

Głównymi producentami pszenicy są kraje Strefy Euro, Chiny i USA

Pszenica (Triticum L.) – jest to rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji. Oprócz jęczmienia jest najdawniej uprawianym zbożem w historii ludzkości. Zajmuje trzecie (po ryżu i kukurydzy) miejsce w światowej produkcji zbóż.

Cena pszenicy jest określona w dolarach amerykańskich za buszel pszenicy. Jeden buszel pszenicy to 27,216 kg.

Pszenica jest głownie wykorzystywana jako żywność, odgrywa główną rolę w produkcji makaronów i wypieków. Pszenica stanowi również surowiec do produkcji piwa i etanolu. Jest również używana jako składnik paszy dla bydła. W porównaniu z innymi zbożami, pszenica ma najwięcej odmian, wyróżniających się jakością i szorstkością ziarna oraz zawartością białka.

Głównym czynnikiem wpływającym na cenę pszenicy jest pogoda. Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz naturalne kataklizmy (powodzie, huragany, grad, susza) mogą spowodować spadek produkcji i zmniejszenie dostaw co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu cen pszenicy.

Zasada ogólna:

Wśród największych konsumentów pszenicy znajdują się kraje Unii Europejskiej, Chiny, Indie oraz Rosji.

Buszel pszenicy

Buszel [bu] (ang. bushel) – anglosaska jednostka objętości używana najczęściej w odniesieniu do materiałów sypkich.

1 buszel [bu] = 8 galonów [gal]

Buszel jest jednostką używaną na giełdach towarowych w handlu zbożem(np. pszenicą). Dla uproszczenia przelicza się objętość określonych zbóż na jednostki masy.

Przyjmuje się, że:

1 buszel pszenicy [bu] = 60 funtów wagi [lb] = 27,22 [kg]