Ekologia przemysłowa

1383

Ekologia przemysłowa, dziedzina, która śledzi przepływ energii i materiałów z ich zasobów naturalnych poprzez produkcję, wykorzystanie produktów oraz ich ostateczny recykling lub utylizację.

Badania w zakresie ekologii przemysłowej rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych. Analiza cyklu życia śledzi przepływ materiałów; projektowanie dla środowiska działa na rzecz minimalizacji zużycia energii, zanieczyszczeń i odpadów. Ekolodzy przemysłowi dążą do stworzenia branż, w których każdy odpad jest surowcem dla innego produktu.