Równowaga rynkowa

990

Równowaga rynkowa to sytuacja na konkurencyjnym rynku, na którym wielkość popytu na dany produkt jest równa wielkości podaży. Rynek, na którym występuje równowaga, jest rynkiem stabilnym. Siły naturalne, które mogłyby zmienić cenę towaru i wielkość jego sprzedaży, wtedy nie działają. Równowaga rynkowa jest optymalna, ponieważ osiąga maksymalny możliwy poziom dobrobytu społecznego. Ceny rynkowe wyższe niż cena równowagi tworzą nadwyżkę podaży nad popytem (nadwyżka rynkowa zwykle powoduje spadek ceny), a odwrotnie, ceny rynkowe niższe niż cena równowagi powodują nadwyżkę popytu nad podażą (niedobór na rynku powoduje wzrost cen ).

Równowaga rynkowa