Szpiegostwo gospodarcze (przemysłowe)

1009

Szpiegostwo gospodarcze (przemysłowe) jest to pozyskiwanie tajemnic handlowych od konkurencji biznesowej. Produktem ubocznym rewolucji technologicznej jest szpiegostwo przemysłowe, które jest reakcją na wysiłki wielu biznesmenów zmierzające do zachowania w tajemnicy swoich projektów, formuł, procesów produkcyjnych, badań i planów na przyszłość w celu ochrony lub rozszerzenia swoich udziałów w rynku.

Znaczna ilość danych na temat tego, co robi konkurencja, pochodzi z rutynowych i niedramatycznych źródeł. Niektóre duże sieci handlowe, na przykład, zatrudniają korpusy agentów do sprawdzania cen i produktów konkurencji poprzez zakupy porównawcze. Równie owocne są regularne linie komunikacji, takie jak raporty sprzedawców, magazyny handlowe, biuletyny, zjazdy biznesowe, targi i wystawy oraz kontakty z dostawcami. Analiza produktów konkurencji jest jeszcze jednym źródłem ważnych informacji handlowych.

Rzeczywiste tajemnice handlowe mogą trafić na otwarty rynek za pośrednictwem kilku kanałów. Nielojalny pracownik może aktywnie poszukiwać konkurentów i sprzedawać poufne dane oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. Bardziej powszechną techniką jest spisek grupowy: kilku pracowników, zazwyczaj techników i innych osób wysokiego kalibru menedżerskiego, opuszcza firmę i zakłada konkurencyjną firmę, wykorzystując zaufanie, które zdobyli podczas pracy u swojego byłego pracodawcy. Odmiana tej praktyki pojawia się, gdy konkurent zwabia cennego pracownika oferując mu więcej pieniędzy i korzyści, w nadziei, że piracki pracownik udostępni swój magazyn tajemnic swojemu nowemu pracodawcy.

Pracodawca, który odkryje, że jego tajemnice handlowe zostały przejęte przez konkurenta, zazwyczaj podejmuje kroki prawne w celu zapobieżenia dalszej ingerencji w jego prywatność handlową. Kary nakładane na firmy uznane za winne uzurpowania sobie praw do tajemnic handlowych mogą polegać na zakazie dalszego wykorzystywania tej wiedzy, rozliczania się i wypłacania wszelkich zysków osiągniętych w wyniku wykorzystania sfałszowanych informacji lub na dodatkowym odszkodowaniu karnym, jeśli naruszenie praw firmy było rażące.