Co to jest Barter ?

1373

Barter, bezpośrednia wymiana towarów lub usług – bez pośredniczącego środka płatniczego lub pieniądza – zgodnie z ustalonymi kursami wymiany lub w drodze negocjacji.

Wymiana barterowa jest uważana za najstarszą formę handlu. Wymiana barterowa jest powszechna w tradycyjnych społeczeństwach, szczególnie w tych społecznościach, które mają rozwiniętą formę rynku. Wymiana towarów może odbywać się zarówno w ramach jednej grupy, jak i między grupami, chociaż wymiana podarunków stanowi prawdopodobnie większość handlu wewnątrzgrupowego, szczególnie w małych i stosunkowo prostych społecznościach. Tam, gdzie współistnieje wymiana barterowa i upominkowa, zwykła wymiana zwykłej żywności lub przedmiotów gospodarstwa domowego różni się od uroczystej wymiany, która służy celom innym niż czysto ekonomiczne.