Finansowanie deficytu

1390

Finansowanie deficytu to praktyka, w której rząd wydaje więcej pieniędzy niż otrzymuje jako przychód, przy czym różnica jest wyrównywana przez pożyczanie lub wybijanie nowych funduszy. Chociaż deficyty budżetowe mogą pojawić się z wielu powodów, termin ten zazwyczaj odnosi się do świadomej próby stymulowania gospodarki poprzez obniżanie stawek podatkowych lub zwiększanie wydatków rządowych. Wpływ deficytów budżetowych na gospodarkę krajową może być bardzo duży. Powszechnie uważa się, że budżet zrównoważony na przestrzeni cyklu koniunkturalnego powinien zastąpić stary ideał corocznego zrównoważenia budżetu. Niektórzy ekonomiści całkowicie zrezygnowali z koncepcji zrównoważonego budżetu, uznając go za nieadekwatny jako kryterium polityki publicznej.

Finansowanie deficytu może jednak również wynikać z nieefektywności rządu, odzwierciedlającej powszechne uchylanie się od płacenia podatków lub marnotrawstwo wydatków, a nie z funkcjonowania planowanej polityki antycyklicznej.

Jeżeli rynki kapitałowe nie są rozwinięte, finansowanie deficytu może spowodować zadłużenie rządu wobec wierzycieli zagranicznych. Ponadto w wielu mniej rozwiniętych krajach nadwyżki budżetowe mogą same w sobie być pożądane jako sposób na zachęcanie do prywatnych oszczędności.