Model pajęczyny

1231

Cykl pajęczyny, w ekonomii, wahania występujące na rynkach, na których ilość dostarczana przez producentów zależy od cen w poprzednich okresach produkcji.

Cykl pajęczyny jest charakterystyczny dla branż, w których między decyzją o produkcji czegoś a jego pojawieniem się na rynku upływa duża ilość czasu. Występuje on najczęściej w rolnictwie, ponieważ decyzja o tym, co produkować w nadchodzącym roku, często opiera się na wynikach z roku poprzedniego.

Przyklad cyklu pajęczyny

Na przykład, jeśli ceny pszenicy są szczególnie wysokie w danym roku, więcej rolników zdecyduje się posadzić pszenicę w następnym roku, aby skorzystać z wysokiej ceny. Ta zwiększona podaż doprowadzi jednak do obniżenia cen.