Obligacje śmieciowe

909

Obligacja śmieciowa jest to obligacja dająca wysoką rentowność, ale również obarczona większym ryzykiem niż porównywalne papiery wartościowe. Obligacje śmieciowe można rozpoznać po niższych ocenach nadawanych przez agencje ratingowe (np. BBB zamiast AAA dla obligacji najwyższej jakości).

Ponieważ możliwość niewywiązania się z płatności jest duża, obligacje śmieciowe są zwykle uważane za zbyt ryzykowne dla inwestycji przez dużych inwestorów instytucjonalnych (kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne), które zapewniają amerykańskim korporacjom dużą część ich kapitału inwestycyjnego. Obligacje śmieciowe są często emitowane przez mniejsze, nowsze firmy.